ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ,ΙΝVERTER , ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ,ΙΝVERTER , ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ,ΙΝVERTER , ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9920/2017
ΑΔΑ Ψ779ΟΡ1Π-ΞΤΗ
ΑΔΑΜ 17PROC001897856
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear