ΤΟΝΕΡ-ΛΑΜΠΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΝΕΡ-ΛΑΜΠΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΟΝΕΡ-ΛΑΜΠΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2658/2018
ΑΔΑ 6ΡΒ8ΟΡ1Π-19Π
ΑΔΑΜ 18PROC002750758
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear