ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 38/08-04-2019
ΑΔΑ ΩΨ1ΩΟΡ1Π-ΖΝΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear