Μη τοξικό Διάλυμα Adblue για τα ασθ/ρα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μη τοξικό Διάλυμα Adblue για τα ασθ/ρα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 135 τεμάχια σε συσκευασία των 10 λίτρων συνολικής πιθανής δαπάνης 2.700,00 € με φπα
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2443/2018
ΑΔΑ ΨΝΚΖΟΡ1Π-5ΥΠ
ΑΔΑΜ 18PROC002954573
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear