Θερινές και Χειμερινές Στολές Μοτοσυκλέτας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Θερινές και Χειμερινές Στολές Μοτοσυκλέτας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί θερινές και χειμερινές στολές μαζί με κράνος για τις ανάγκες του προσωπικού, για χρήση μοτοσυκλέτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Η Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Εξήντα Επτά Ευρώ και Ενενήντα Δύο Λεπτά (5.467,92€) χωρίς ΦΠΑ για τα παρακάτω υλικά:

Μπουφάν Μηχανής 6 Τεμάχια
Παντελόνι Μηχανής 6 Τεμάχια
Γάντια Μηχανής Καλοκαιρινά 3 Τεμάχια
Γάντια Μηχανής Χειμερινά 3 Τεμάχια
Κράνος Μηχανής 3 Τεμάχια
Μποτάκια Καλοκαιρινά 3 Τεμάχια (1 Ζεύγος Νο 42, 1 Ζεύγος Νο 44, 1 Ζεύγος Νο 45)
Αριθμός Εντολής 6/08-02-2023
ΑΔΑ 9ΨΩΞΟΡ1Π-ΦΕΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear