ΘΕΜΑ: «Αλλαγή Τεχνικών Προδιαγραφών για το τμήμα 12 (Απολυμαντικό υγρό επιφανειών και για το τμήμα 13 (Αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης χεριών» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή Τεχνικών Προδιαγραφών για το τμήμα 12 (Απολυμαντικό υγρό επιφανειών και για το τμήμα 13 (Αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης χεριών»

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σχετ: Διακήρυξη 6/2021 με ημερομηνία 02-08-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009026613 2021-08-04)

Κατόπιν λάθος εκ παραδρομής έχει αναρτηθεί για το τμήμα 12 (Απολυμαντικό υγρό επιφανειών) και το τμήμα 13 (Αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης χεριών) τεχνικές προδιαγραφές που δεν έχουν ισχύ.

Παρακάτω είναι οι τεχνικές προδιαγραφές επικαιροποιημένες που είναι σε ισχύ σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΚΑΒ 90/28-12-2020 (έκτακτη) θέμα 4 «Τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού».

Α. Για το τμήμα 12
Απολυμαντικό υγρό επιφανειών

• Στη σύνθεσή του να περιέχει αλκοόλες σε ποσοστό που πιστοποιημένα δεν το καθιστά διαβρωτικό για επιφάνειες και εξοπλισμό που φέρει το ασθενοφόρο όχημα
• Να είναι έτοιμο προς χρήση με ψεκασμό, χωρίς την βοήθεια προωθητικών αερίων
• Να εφαρμόζει αποτελεσματικά σε επιφάνειες του θαλάμου ασθενούς και του εξοπλισμού που αυτός φέρει, όπως: κάθισμα διακομιδής, φορείο, απινιδωτή/monitor, καλώδια, κλπ.
• Να παρέχει καλή και αξιόπιστη διαβροχή, ακόμα και σε μαλακές επιφάνειες
• Να είναι μη ερεθιστικό τουλάχιστον για αναπνευστικό και δέρμα και να είναι μη οξειδωτικό
• Να στεγνώνει γρήγορα και να είναι βιοδιασπώμενο
• Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HCV, HIV) και φυματιοκτόνο. Να συνοδεύεται από πίνακα αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών
• Να προσφερθεί σε φιάλη χωρητικότητας έως 1 lit που θα διαθέτει ψεκαστήρα χειρός
• Να φέρει ημερομηνία λήξεως
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE
• Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) καθώς και έγκρισηάδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ως βιοκτόνο. Από την ανωτέρω καταχώρηση στο ΕΜΧΠ να προκύπτει η χημική σύνθεση του προϊόντος ως προς τις δραστικές του ουσίες
• Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος που πρέπει να διαθέτει, καθώς και τα στοιχεία ταξινόμησής του, να είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το ΔΔΑ να κατατεθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, εφόσον το προϊόν είναι εισαγόμενο.
• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
• Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ζητούμενα πιστοποιητικά


Α. Για το τμήμα 13
Αντισηπτικό χεριών

• Υγρό, σε συσκευασία του 1 lit, με συνοδεία αντλίας ανά συσκευασία
• Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-80% ν/ν ή την ισοπροπυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-75% ν/ν (σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών)
• Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία σε χρόνο 30’’ έως 1’
• Μπορεί να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά συστατικά για την αντισηψία χεριών
(hydrogen peroxide, didecyldimethylammonium chloride, iodine κλπ.)
• Με ενυδατικούς παράγοντες (π.χ. γλυκερίνη)
• Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη συχνή χρήση του.
• Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια (και μυκοβακτηρίδιο ΤΒ), μύκητες, ιούς (HBV, HIV, συμπεριλαμβανομένων και των ελυτροφόρων).
• Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον ΕΟΦ (συμπ. και αυτών που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν.4681/2020 & υπ.αρ.37212/23-3-2020 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ).
• Εναλλακτικά, και με την ανωτέρω σύνθεση μπορούν να προταθούν προϊόντα που είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ ως βιοκτόνα και προορίζονται για την αντισηψία χεριών (Biocidal Product Regulation (BPR EU 528/2012)

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν καταθέσει προσφορά για τις παραπάνω ομάδες, μπορούν να ξαναστείλουν μόνο τον τεχνικό φάκελο αναφέροντας στην ένδειξη τα στοιχεία του διαγωνισμού σύμφωνα με τη διακήρυξη, την ομάδα που αφορά επισημαίνοντας σαν τίτλο επικαιροποιημένος και την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν οι οικονομικοί φορείς θεωρούνε ότι ο υπάρχον τεχνικός φάκελος που έχουν καταθέσει είναι σύμφωνος με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, δεν συντρέχει λόγος να ξαναστείλουν νέο τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος θα εξεταστεί σύμφωνα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές.
Κατόπιν των παραπάνω, η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 27/8/2021 και ώρα 14.30.
Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 31-08-2021 και ώρα 11.00πμ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6/2021
ΑΔΑ ΩΚ8ΘΟΡ1Π-ΕΑΠ
ΑΔΑΜ 21PROC009061270 - 21PROC009026613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2021 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear