ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 9/2018
ΑΔΑ ΩΞ32ΟΡ1Π-2ΥΝ
ΑΔΑΜ 18PROC002756185 2018-03-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear