ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8/2018
ΑΔΑ 699ΕΟΡ1Π-ΑΩ4
ΑΔΑΜ 18PROC002755454 2018-03-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear