ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2018
ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 28/2018
ΑΔΑ 6Λ02ΟΡ1Π-Ω09
ΑΔΑΜ 18PROC003978961 2018-11-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear