ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23/2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23/2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23/2018
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 23/2018
ΑΔΑ ΩΟ1ΩΟΡ1Π-ΒΧ4
ΑΔΑΜ 18PROC003663485 2018-09-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear