ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2018
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 22/2018
ΑΔΑ Ω4ΠΔΟΡ1Π-ΣΤ5
ΑΔΑΜ 18PROC003517795 2018-08-02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear