ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED (AE 3/19)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2/2019
ΑΔΑ ΨΤΣΧΟΡ1Π-ΖΑ9
ΑΔΑΜ 19PROC004622653 2019-03-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear