ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΥΔ - Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη του έργου “Smile
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 10/2018
ΑΔΑ 6ΡΗΨΟΡ1Π-922
ΑΔΑΜ 18PROC002851485
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear