ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFE PAK 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 15/2018
ΑΔΑ ΨΞ89ΟΡ1Π-ΝΨΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003383784 2018-07-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear