ΤΕΣΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΣΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΣΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 12/2017
ΑΔΑ ΨΚΟ0ΟΡ1Π-ΩΣΣ
ΑΔΑΜ 17ΠΡΟΨ002307947
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2017 - Ωρα 14:00 μμ
Αρχείο PDF pdf
Bear