ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ KHH-7559 PEUGEOT BOXER ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ KHH-7559 PEUGEOT BOXER ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ KHH-7559 PEUGEOT BOXER ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 311/02-12-2020
ΑΔΑ Ω9ΛΦΟΡ1Π-ΟΞΥ
ΑΔΑΜ 20PROC007837809
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear