ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6783 (MERCEDES SPRINTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6783 (MERCEDES SPRINTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ - 6783 (MERCEDES SPRINTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 191/14-07-2020
ΑΔΑ ΩΛΒ5ΟΡ1Π-9Α6
ΑΔΑΜ 20PROC007026409
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear