Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΟ - 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 103/2017
ΑΔΑ ΩΩ4ΠΟΡ1Π-Θ1Α
ΑΔΑΜ 17PROC006168600
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear