Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΟ 5294 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΟ 5294 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΟ - 5294 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 102/2017
ΑΔΑ ΩΝΩΚΟΡ1Π-Η0Υ
ΑΔΑΜ 17PROC006167132
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear