Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 9992 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 172/2018
ΑΔΑ 6Φ5ΠΟΡ1Π-5ΟΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003522286
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear