Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΙ - 9925 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 212/2017
ΑΔΑ Ω67ΘΟΡ1Π-3ΙΞ
ΑΔΑΜ 17PROC002028229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear