Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 9925 (VW TRANSPORTER) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 230/2018
ΑΔΑ 7ΣΔΓΟΡ1Π-ΓΓΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003764374
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear