Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 6797 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 6797 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6797 (VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 55/01-04-2020
ΑΔΑ 6ΨΡΟΟΡ1Π-ΤΝΨ
ΑΔΑΜ 20PROC006645503
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear