Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλλονής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλλονής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6782 ( FORD TRANSIT CUSTOM ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 91/08-04-2021
ΑΔΑ Ψ8ΥΩΟΡ1Π-Ε38
ΑΔΑΜ 21PROC008472393
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear