Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΙ – 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 232/2017
ΑΔΑ 6Ο1ΕΟΡ1Π-85Φ
ΑΔΑΜ 17PROC002150504
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear