Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΗ - 1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 191/2017
ΑΔΑ ΩΩ3ΓΟΡ1Π-ΘΤΦ
ΑΔΑΜ 17PROC001882812
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear