Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΗ – 1049 (VW TRANSPORTER) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 217/2018
ΑΔΑ 7ΑΔ6ΟΡ1Π-5ΞΦ
ΑΔΑΜ 18PROC003648455
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear