Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΥ 5574 επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΥ 5574 επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΥ– 5574 (CITROEN SAXO ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 90/08-04-2021
ΑΔΑ 6Ψ7ΘΟΡ1Π-Ψ1Β
ΑΔΑΜ 21PROC008471814
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear