Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ Ειδικού Οχήματος ΕΤΙΚ ΑΕ 308/29-05-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ Ειδικού Οχήματος ΕΤΙΚ ΑΕ 308/29-05-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εκούσιος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ ειδικού οχήματος (Ν1 Ρυμουκλό μετά ρυμουλκούμενου (συρμός)) του ΕΤΙΚ. (Tεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 308/2020
ΑΔΑ 6ΘΦΖΟΡ1Π-ΘΚ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear