Τεχνικός Έλεγχος ( Κ.ΤΕ.Ο. ) για το ΚΗΙ 6797 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ( Κ.ΤΕ.Ο. ) για το ΚΗΙ 6797 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6797 (VW TRANSPORTER) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 60/2019
ΑΔΑ 670ΓΟΡ1Π-ΘΝΘ
ΑΔΑΜ 19PROC004792478
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear