Τεχνικός έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΟ 5294 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΟ 5294 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΟ – 5294 ( MERCEDES SPRINTER 313 CDI ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 106/06-05-2021
ΑΔΑ ΨΣΛ2ΟΡ1Π-1ΟΖ
ΑΔΑΜ 21PROC008568571
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear