Τεχνικός Έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλλονής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλλονής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6782 (FORD TRANSIT CUSTOM ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 61/2019
ΑΔΑ 6ΞΑ6ΟΡ1Π-ΨΨΒ
ΑΔΑΜ 19PROC004837378
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear