Τεχνικός έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο.) για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο.) για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΗ – 1049 (VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 241/15-09-2020
ΑΔΑ ΨΞ7ΥΟΡ1Π-ΤΚΤ
ΑΔΑΜ 20PROC007310406
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear