Τεχνικός έλεγχος δικόλονων ανυψωτικών μηχανημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός έλεγχος δικόλονων ανυψωτικών μηχανημάτων

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΟΛΩΝΩΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟSCAR ΟΝΟΜ. ΦΟΡΤΙΟΥ 4000 KG
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚONTAI ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ 15085/593(ΦΕΚ 1186Β) ΑΠΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμός Εντολής 82/26-07-2021
ΑΔΑ 6ΣΝΨΟΡ1Π-ΜΕΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear