ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 13/08-02-2017
ΑΔΑ 6ΣΣΡΤΟΡ1Π-39Λ
ΑΔΑΜ 17REQ005774135
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear