ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FreeStyle – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FreeStyle

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FreeStyle
Αριθμός Εντολής Ν05/12-02-2020
ΑΔΑ Ω1Ε2ΟΡ1Π-ΛΦΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear