ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ BAYER- CONTOUR XT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ BAYER- CONTOUR XT

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ BAYER- CONTOUR XT
Αριθμός Εντολής Ν14/12-05-2020
ΑΔΑ Ψ5ΠΩΟΡ1Π-ΣΑΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear