Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου για μετρητή Contour XT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου για μετρητή Contour XT

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου για μετρητή Contour XT
Τεμάχια 1000
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 600,00€ χωρίς ΦΠΑ 13%
Αριθμός Εντολής 120/24-09-2019
ΑΔΑ 7ΖΕΝΟΡ1Π-Γ2Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear