Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου Contour για μετρητή Contour XT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου Contour για μετρητή Contour XT

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ CONTOUR ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ CONTOUR XT
1000 Τεμάχια
Αριθμός Εντολής 85/02-07-2019
ΑΔΑ ΨΖ00ΟΡ1Π-8ΤΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear