Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης για την προστασία της Γεννήτριας (Η/Ζ) στο Κτήριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης για την προστασία της Γεννήτριας (Η/Ζ) στο Κτήριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΦΙΑΛΕΣ CO2 45 Kg Πιστοποιημένες 3 τεμάχια
ΣΕΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Πιστοποίηση ΕΝ 54) 1 τεμάχιο

Εργασίες Εγκατάστασης

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 2.300,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 88/23-06-2020
ΑΔΑ Ω2ΗΜΟΡ1Π-ΒΔΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear