ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 118/20-08-2018
ΑΔΑ ΨΩΠΘΟΡ1Π-7ΨΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear