ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 100AH
Αριθμός Εντολής 1/04-01-2019
ΑΔΑ ΨΩΥ2ΟΡ1Π-ΜΥΠ
ΑΔΑΜ 19PROC004733907
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear