Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, ενηλίκων και παίδων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, ενηλίκων και παίδων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας ΤΕΜΑΧΙΑ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ
1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 60
2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΑΙΔΩΝ 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Τελική τιμή με φπα 13% 711,90 €

Ημερομηνία Διακήρυξης 19-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1802/2018
ΑΔΑ 6ΧΨ1ΟΡ1Π-ΛΡ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear