Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα ενηλίκων και παίδων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα ενηλίκων και παίδων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 150 τεμάχια
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΑΙΔΩΝ 80 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.725,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 20/12-03-2021
ΑΔΑ 9Υ6ΠΟΡ1Π-09Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear