ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 500) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 500)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ.
Αριθμός Εντολής Ν38/08-10-2020
ΑΔΑ ΨΕΨΣΟΡ1Π-Δ47
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear