ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 500) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 500)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 500)
Αριθμός Εντολής Ν38/08-10-2020
ΑΔΑ 6ΟΕΔΟΡ1Π-ΥΝΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear