ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ZOLL-ΤΟΥΡΝΙΚΙΕ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ZOLL-ΤΟΥΡΝΙΚΙΕ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ZOLL-ΤΟΥΡΝΙΚΙΕ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3703/2018
ΑΔΑ 7ΑΧ7ΟΡ1Π-ΗΔΖ
ΑΔΑΜ 18PROC002866260
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear