ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ Η/Ζ ΑΕ 382/4-07-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ Η/Ζ ΑΕ 382/4-07-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1.ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 800 KVA ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 1.240 €
2.ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 750 KVA ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 1.736 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης AE 382/2022
ΑΔΑ ΨΓΚΞΟΡ1Π-3ΧΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear