Συντήρηση των πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση των πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΙΛΩΝ 22

Εκτιμώμενη αξία 80,65€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 110/11-10-2021
ΑΔΑ 6Ω7ΦΟΡ1Π-ΦΤ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear