ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2247/13-10-2017
ΑΔΑ ΩΨ15ΟΡ1Π-0ΟΟ
ΑΔΑΜ 17PROC002095348
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear